BLOCK Magazine

Blockhoofd

Uitgevers: Rien en Marion Wisse


OUDE NUMMERS VAN BLOCK TE KOOP:

https://www.disc-o-foon.nl/cat/mags.html


Uitgave 160, augustus 2013

Laatste uitgave

[21 september 2013]

Almelo is een onopvallende Twentse stad met twee opvallende ‘wapenfeiten’, van belang voor de muziekliefhebber: Rocking & Stomping wordt er gemaakt en het bluesmagazine BLOCK is er 38 jaar lang vervaardigd.
Het ligt voor de hand om te denken dat die twee wel eens iets met elkaar te maken kunnen hebben gehad. En dat is ook zo.
Rocking & Stomping begon als papieren versie in 1973 en de enige vaste medewerker was toen Rien Wisse, die twee jaar later zijn eigen blad BLOCK begon.
Bij het eerste nummer van BLOCK was de enige medewerker Dick Waanders, de maker van Rocking & Stomping en sedert 1999 van deze webzijde.

Rien en Marion Wisse hebben 38 jaar lang met hart en ziel gewerkt aan hun tijdschrift, dat de eerste jaren naast blues ook aan rock 'n' roll gewijd was.
Van een simpel gestencild, zelf vervaardigd blaadje, is het blad uitgegroeid tot een professioneel vakblad voor bluesliefhebbers. Sedert enige tijd volledig in kleur.
Maar aangezien het met het klimmen van de jaren een steeds zwaardere opgave wordt om in hun vrije tijd met dezelfde frequentie een arbeidsintensief magazine als BLOCK te produceren, hebben Rien en Marion begin 2013 besloten om er dit jaar een punt achter te zetten.
Zodat ze nu in alle rust eens zelf kunnen genieten van hun muziekverzameling en de vele contacten die ze overal hebben opgedaan.

In de laatste uitgave, die 20 september 2013 verschenen is, wordt er minder teruggeblikt op het maken van 38 jaar BLOCK dan verwacht. Het grootste deel van het - erg mooie - blad is weer gewoon gewijd aan de muziek en artiesten. Ook is er niets te lezen over een eerder aangekondigde overname van het blad door een Eindhovense uitgever, waardoor BLOCK nu definitief tot een einde gekomen is.
De gedrukte media zijn aan het uitsterven en dat raakt ook de muziektijdschriften. Voorlopig zullen we het dus moeten doen met de bluesmagazines op internet.


Lees hoe Rocking & Stomping de aanleiding is geweest voor het ontstaan van BLOCK:

Rocking & Stomping 1


Nu het laatste nummer van BLOCK is verschenen, gaan we terug naar de eerste vier (gestencilde) nummers:

Block 1-4