Johnny 'Guitar' Watson

Johnny Guitar Watson

Kijkend naar het Amerikaanse programma van de Engelse helderziende en medium Lisa Williams (2008), ga ik rechtop zitten als blijkt dat het om een overleden musicus gaat. De dochter van die artiest wil graag contact met haar vader, omdat ze nog met onopgehelderde zaken zit.
Het blijkt te gaan om Johnny “Guitar” Watson, die in 1953 zijn opnamecarriére begon. Lisa Williams, die vooraf geen enkele informatie krijgt, komt meteen met zeer treffende en correcte informatie over de overleden man.
Lisa zegt contact te hebben met de man en geeft door wat die haar allemaal duidelijk maakt. Het meest verbijsterende is dat er tijdens de reading een slepende rechtenkwestie over een muziekstuk wordt opgelost. De dochter wordt namelijk lastig gevallen door iemand die beweert medeverantwoordelijk te zijn voor een succesvol nummer van Johnny Watson. De dochter meent dat de aanspraken ten onrechte zijn, maar Johnny maakt duidelijk dat de betreffende persoon inderdaad een deel van het nummer heeft geschreven en hem daar ook zeer dankbaar voor te zijn!
Dit is een zeldzaam uniek geval dat een rechtszaak vanuit het hiernamaals wordt beslist, en bovenal dat de informatie door een medium gegeven, bij niemand van de aanwezigen bekend is.
Voorts krijgt de dochter nog sterke adviezen over een album waar ze momenteel aan werkt, en in het bijzonder over track nummer 5. Die song moet in een hogere toonsoort, volgens Johnny Guitar Watson.