De Hokey Pokey

You put your right foot in,
You put your right foot out;
You put your right foot in,
And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.
That's what it's all about!

The Rebel Guys

Een van de razend populaire ‘novelty’ dansen in het Amerika van de vijftiger jaren is de Hokey Pokey. Eigenlijk is het een simpel kinderrijmpje, een kringdans die eindeloos kan duren omdat na de rechtervoet nog allerlei andere lichaamsdelen aan bod komen. “De dans eindigt pas als iedereen uitgeput is of hysterisch is geworden, of allebei”, schrijft Peter Langston in The Arizona Daily Star op 14 april 1996. In dit krantenartikel staan nog meer wetenswaardigheden over de geschiedenis van de Hokey Pokey. Met een beetje talent en overdrijving zou je er bijna een thriller over kunnen schrijven.

Om te beginnen zijn er Larry LaPrise, Charles Macak en Tafit Baker die in 1950 het copyright claimen van het liedje. Ze zouden het geschreven hebben om de gasten tijdens de après ski in Idaho te amuseren. Nu wil het geval dat Larry LaPrise in 1996 komt te overlijden en dat The Associated Press een artikel plaatst waarin zijn rol in het ontstaan van de Hokey Pokey wordt genoemd. Waarop diverse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog reageren: zij dansten al in 1943 de Hokey Pokey in Engeland dus LaPrise kan niet de auteur zijn. De dochter van LaPrise beweert daarop dat de veteranen het mis moeten hebben, het moet een andere novelty-dance geweest zijn. LaPrise, Macak en Baker kunnen we het niet meer vragen, ze zijn alle drie dood maar zij weet het zeker: ze kwamen pas na de oorlog samen en zij hebben toen pas het lied en de muziek geschreven en de dans bedacht.
Een artikel uit 1945 in een dansmagazine bevestigt het verhaal van de veteranen: daarin wordt een nieuwe dans beschreven die Engeland heeft veroverd: de Okey Cokey. De tekst is ietsje anders maar de dans is hetzelfde:

You put your left arm out, and your left arm in,
You put your left arm out, and shake it all about,
You do the okey-cokey and you turn about,
And that's what it's all about.

The Champs LP

In Scranton, Pennsylvania intussen, lezen twee heren de necrologie van LaPrise en zijn onaangenaam getroffen. Voormalig gitarist Robert P. Degan en liedjesschrijver Joseph P Brier beweren namelijk ook dat ze de Hokey Pokey hebben geschreven. Ze hebben de compositie onder de naam The Hokey Pokey Dance Song in 1944 geregistreerd bij het US Copyright Office. Ze kunnen de brief die ze indertijd van dit bureau kregen nog tonen. Er zijn dus twee groepen die het copyright hebben.

De historie vermeldt niets over een eventuele strijd tussen de pretendenten voor het auteurschap of hun nazaten, daardoor zal het verhaal als thriller nooit echt van de grond komen en begin ik er toch maar niet aan.

De dochter van LaPrise blijft er bij dat haar vader het liedje niet in de oorlog heeft geleerd, hoewel hij als legermuzikant in Frankrijk was gestationeerd. Hij zou het losjes gebaseerd hebben op een liedje dat zijn Frans-Canadese vader voor hem zong als kind. En dat is misschien niet eens zo’n gekke verklaring want volgens de Wikipedia werd een liedje met een vergelijkbare tekst al in de 17e eeuw opgetekend in Engeland. Liedjes als deze zijn met de emigranten naar de nieuwe wereld gereisd.
Zo hadden de Shakers, een curieuze religieuze groep in New England, verwant aan de Quakers, een liedje met de naam Hinkum Booby:
I put my right hand in,
I put my right hand out,
I give my right hand a shake,
And I turn it all about.

Peter Langston eindigt zijn artikel met de opmerking dat Amerikanen vaak geloven dat ze het monopolie hebben op ‘novelty’-dansen. Volgens hem is dat een veronderstelling die zelden steek houdt, bijna altijd hadden de Engelsen ze eerst.

Aafke de Wijk

De Platen

Er zijn minder platen over de Hokey Pokey in mijn collectie te vinden dan ik verwachtte.
Die ik wel gevonden heb, illustreren goed het bovenstaande verhaal.
Vooral als we kijken naar de 'credits' die er op de platen gaan naar de componisten en de muziekuitgeverij. Maar er zijn meer opvallende zaken.

THE REBEL GUYS: Hokey-Pokey

Op de single van The Rebel Guys staat als componisten vermeld: La Prise, Baker en Mazak, in deze spelling.
De - waarschijnlijk Duitse - groep zingt consequent over “left hand” en “right hand”, dus hadden ze misschien ook zelf de auteursrechten kunnen claimen.

THE CHAMPS: Hokey Pokey

De bekendste versie is wellicht van deze Amerikaanse instrumentale groep. Hoewel ze in dit nummer wel de correcte tekst zingen.
Ook hun credits zijn tamelijk correct: LaPrise, Baker en Macak, arr. Kennedy. En de laatste is een lid van The Champs zelf, die dus beweert er een eigen arrangement van gemaakt te hebben. Eigenlijk kan iedereen dat zeggen bij dergelijke nummers, die in een heel ander tijdperk opgenomen worden dan ze geschreven zijn.

THE WAILERS: Hokey

Ook The Wailers is een instrumentale Amerikaanse groep, en ook op hun opname is zang te horen. Veel is dat echter niet, een dameskoortje zingt enkel repeterend “Do the Hokey Pokey”. Wat wel weer een bewijs is dat het om dit nummer gaat. Afgaand op de titel alleen, was dat niet zeker.
De vermeldingen op de hoes en het label zijn erg interessant.
Op de hoes zelf staan geen componisten en uitgever vermeld, bij de andere nummers wel.
Op de plaat staat achter het nummer vermeld: “(Dance game song: no other info) (Publisher unknown)”, en dat zijn zeer zeldzame vermeldingen.

B. GOODE: Ho Key Po Key Rock

Misschien dat de zanger eigenlijk Johnny heet, maar op de plaat noemt hij zich B. Goode.
Hij zingt het nummer op nogal uitzinnige en flink rockende wijze, met als opvallendste kenmerk dat hij het over “left feet” en “right feet” heeft. Waarschijnlijk gaat het om een dansende beer of zo.
Het nummer wordt dan ook aan B. Goode hemzelf toegeschreven.