Herinneringen 1988-2015

Double Dee Rock LP

De laatste twee decennia van de vorige eeuw zijn niet de meest gelukkige van mijn leven. Er gebeuren dingen die voor altijd een negatief effect op mijn onbevangen kijk op de wereld hebben.

Nog af te maken projecten

Omdat ik niet graag beloftes breek en voorgenomen plannen wil afmaken, besluit ik in 1989 om twee projecten die ik al in 1984 heb aangekondigd alsnog te realiseren. De twee projecten zijn het uitgeven van een LP met live-opnamen van regionale bands en het boekje Rock & Roll Herinneringen.
De LP is dan al grotendeels verdrongen door de CD, maar ik besluit om vast te houden aan een uitgave op langspeelplaat. In de overtuiging dat vinyl platen nooit volledig zullen verdwijnen. Op het moment van schrijven (2015) worden er zelfs weer meer LP's dan CD's verkocht.
Mijn aanvankelijke bedoeling om maar 99 LP's te laten persen en de prijs op 99 gulden te zetten, laat ik echter varen. Mensen willen immers wel graag iets exclusiefs bezitten, maar er niet voor betalen.

Rock & Roll Herinneringen bevat 12 heel verschillende verhalen van bekende Rock & Roll liefhebbers en verzamelaars. Het spreekt voor zich dat ik bij het uitgeven gemaakte afspraken nakom en dat de uitgave integer is gemaakt. Toch krijgt een van de deelnemers aan het project het voor elkaar om via gerechtelijke procedures het boekje verboden te laten verklaren. Die rechtszaken verlopen zó krom dat ik niet anders kan concluderen dan dat er sprake is van regelrechte corruptie.
De bedoeling en het belang ervan zijn me tot op heden nog steeds een raadsel.
Het verhaal dat inzet is van de processen - 'Intieme Ontmoetingen' - is in deze rubriek te lezen.

Rocking & Stomping op internet

In 1999 begin ik aan deze webzijde, met als doel het voormalige tijdschrift voort te zetten en tevens om de nog aanwezige platenvoorraad aan te bieden.
In 2004 start ik met de webzijde Recht & Krom, met het doel om mensen te wijzen op, en te waarschuwen voor misstanden in de samenleving.